headerphoto

Ekologická likvidace

Společnost MM EKO s.r.o. pro Vás zprostředkuje a zajistí níže uvedené služby:
- Likvidace odpadů ostatních i nebezpečných
- Likvidace tekutých odpadů
- Přepravu odpadů
- Přistavení kontejnerů
- Čištění ploch
- Čištění kanalizace
- Revize kanalizace TV kamerou
- Odběr a analýza vzorků odpadů
- Přípravné práce pro stavby

Ke stažení

- Povolení s nakládáním s odpady
- Seznam druhů odpadů